Versie 1.2 – 22 oktober 2023

Inhoudsopgave

A1. Definities
A2. Over deze voorwaarden
A3. Over Wijnreis.nl
A4. Ons Platform
A5. Onze waarden
A6. Prijzen
A7. Betaling
A8. Voorwaarden
A9. Privacy en cookies Klantenvoorwaarden
A10. Toegankelijkheidsverzoeken
A11. Intellectuele eigendomsrechten
A12. Wat als er iets fout gaat?
A13. Communicatie met de Dienstverlener
A14. Maatregelen tegen onaanvaardbaar gedrag
A15. Aansprakelijkheidsbeperking
A16. Toepasselijk recht en forum

A1. Definities

‘Account’ betekent een account bij Wijnreis.nl, waarmee u Wijnervaringen op ons Platform kunt boeken.

‘Betaalwijze’ betekent de methode (creditcard, betaalpas, bankrekening, PayPal, ApplePay, etc.) die wordt gebruikt om een betaling te doen of geld over te maken.

 ‘Opdracht’ betekent het boeken van een Wijnervaring op ons Platform, of u daar nu meteen of later voor betaalt.

 ‘Opdrachtsbevestiging’  betekent de e-mail ter bevestiging  dat we aan u sturen, met uitleg over de details van uw Opdracht.

‘Dienstverlener’ betekent degene die een wijngerelateerd(e) product of service op het Platform levert.

‘Platform’ betekent de website/app waarop u Wijnervaringen kunt boeken, in eigendom of beheer van Wijnreis.nl.

‘Wijnervaring’ betekent een van de wijngerelateerde producten of diensten op het Platform.

‘Voorwaarden’ betekent deze algemene voorwaarden.

´WijnReis.nl`: het merk en platform van Digitales Digital Marketing, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52170624

‘Wisselkoers’ betekent de koers die we gebruiken voor het omzetten van munteenheden; dit is momenteel de wisselkoers per balansdatum van WM/Refinitiv, maar dit kan veranderen.

A2. Over deze voorwaarden

 1. Wanneer u uw Opdracht hebt voltooid, accepteert u deze Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die tijdens het opdrachtsproces worden aangeboden.
 2. Als iets in deze Voorwaarden ongeldig of niet-uitvoerbaar is (of wordt):
  • wordt het nog steeds ten uitvoer gebracht tot de meest volledige mate die wettelijk is toegestaan
  • bent u nog steeds gebonden aan alle andere inhoud van deze Voorwaarden.
  • nl behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen welke van toepassing zijn op de Opdrachten op en vanaf de dag van publicatie op het Platform

A3. Over Wijnreis.nl

 1. Wanneer u een wijnreis, wijnexcursie ,wijncursus etc. boekt of wijn bestelt, levert Wijnreis.nl het Platform (en is er verantwoordelijk voor), maar niet de Wijnervaring zelf (zie A4.4 hieronder).

A4. Ons Platform

 1. We dragen redelijke zorg bij het leveren van ons Platform, maar we kunnen niet garanderen dat alles erop nauwkeurig is (we krijgen informatie van de Dienstverleners). Tot de mate die wettelijk is toegestaan, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige fouten, enige onderbrekingen of enige ontbrekende delen van informatie, hoewel we alles zullen doen wat mogelijk is om ze zo spoedig mogelijk te corrigeren/op te lossen.
 2. Ons Platform is geen aanbeveling of onderschrijving van enige Dienstverlener of zijn producten, diensten, faciliteiten, etc.
 3. We zijn geen partij in de voorwaarden tussen u en de Dienstverlener. De Dienstverlener is uitsluitend verantwoordelijk voor de Wijnervaring.
 4. Als u een Opdracht wilt maken, moet u een Account aanmaken. U bent verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt met uw Account, dus zorg dat niemand anders er gebruik van maakt en houd uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim.
 5. We laten u de aanbiedingen die beschikbaar voor u zijn, zien in (wat volgens ons) de juiste taal voor u is. U kunt te allen tijde een andere taal kiezen.
 6. Tenzij anderszins aangeduid, moet u ten minste 18 jaar zijn om het Platform te gebruiken.

A5. Onze waarden

 1. U dient: zich te houden aan
 • alle toepasselijke wetgeving na te leven
 • samen te werken met eventuele antifraude-/antiwitwascontroles die u op ons verzoek moet uitvoeren
 • het Platform niet te gebruiken om overlast te veroorzaken of nepopdrachten te maken
 • de Wijnervaring en/of het Platform te gebruiken in overeenstemming met het beoogde doeleinde
 • geen overlast of schade te veroorzaken en u niet ongepast te gedragen ten overstaan van het personeel van de Dienstverlener (of iemand anders, wat dat betreft).

A6. Prijzen

 1. Wanneer u een Opdracht maakt, gaat u akkoord met het betalen van de kosten van de Wijnervaring, met inbegrip van eventuele kosten en belastingen die mogelijk van toepassing zijn.
 2. Duidelijke fouten en drukfouten zijn niet bindend. Bijvoorbeeld: als u een Wijnervaring, die per ongeluk voor €1 wordt aangeboden, kunnen we die Opdracht eenvoudigweg annuleren en het door u betaalde bedrag terugbetalen.

A7. Betaling

 1. Voor bepaalde producten/diensten vereist de Dienstverlener een vooruitbetaling en/of een betaling die tijdens uw Wijnervaring wordt gedaan.
  • Als wij uw betaling regelen, zijn wij verantwoordelijk voor het beheren van uw betaling en zorgen voor de afronding van uw transactie met onze Dienstverlener. In dat geval vormt uw betaling de definitieve voldoening van de ‘verschuldigde en betaalbare’ prijs.
  • Als de Dienstverlener de kosten bij u in rekening brengt, gebeurt dit doorgaans in persoon aan het begin van uw Wijnervaring, maar het kan ook zijn (bijvoorbeeld) dat uw creditcard wordt belast wanneer u boekt, of dat u betaalt wanneer u uitcheckt bij uw Accommodatie. Dit is afhankelijk van de vooruitbetalingsvoorwaarden van de Dienstverlener, zoals tijdens het opdrachtsproces aan u meegedeeld.
 2. Als de Dienstverlener een vooruitbetaling vereist, kan dit worden ingehouden of vooraf geautoriseerd wanneer u uw Opdracht maakt en is dit mogelijk nietterugbetaalbaar. Controleer dus voordat u boekt, het vooruitbetalingsvoorwaarden van de Dienstverlener (beschikbaar tijdens het opdrachtsproces), waarop we geen invloed hebben en waarvoor we niet verantwoordelijk zijn.
 3. Als u weet van of een vermoeden hebt over enige fraude of enig ongeautoriseerd gebruik van uw Betaalwijze, neem dan contact op met uw betalingsprovider, die eventuele resulterende lasten kan dekken, mogelijk met aftrek van een eigen risico.
 4. .
 5. We zullen uw Betaalwijzegegevens nadat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven, bewaren voor toekomstige transacties.

A8. Voorwaarden

 1. Wanneer u een Opdracht maakt, accepteert u de toepasselijke voorwaarden. U vindt de annuleringsvoorwaarden van elke Dienstverlener en eventuele andere voorwaarden (over leeftijdsvereisten, borgsommen/schadeborg, etc.) op ons Platform: op de informatiepagina’s van de Dienstverlener tijdens het opdrachtsproces, in de kleine lettertjes en/of in de bevestigingsmail .
 2. Als u een Opdracht annuleert of niet op komt dagen, zijn eventuele annulering/noshowkosten en terugbetalingen afhankelijk van het annulerings-/no-showvoorwaarden van de Dienstverlener.
 3. Bepaalde Opdrachten kunnen niet gratis worden geannuleerd, terwijl andere Opdrachten alleen voor een bepaalde deadline gratis kunnen worden geannuleerd.
 4. Als u een Wijnervaring boekt door van tevoren te betalen (met inbegrip van alle prijscomponenten en/of schadeborg, indien van toepassing), kan de Dienstverlener de Opdracht zonder kennisgeving annuleren als het saldo niet op de gespecificeerde datum kan worden geïnd. Als dat het geval is, wordt enige niet-terugbetaalbare betaling die u hebt gemaakt, slechts naar hun goeddunken terugbetaald. Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de betaling op tijd kan worden uitgevoerd (dat uw bankpas-/creditcardgegevens correct zijn en dat er genoeg geld in uw rekening beschikbaar is).
 5. Als u denkt dat u niet op tijd zult aankomen, neem dan contact op met uw Dienstverlener en leg uit wanneer ze u kunnen verwachten, zodat ze uw Opdracht niet annuleren. Als u te laat bent, zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen (d.w.z. de annulering van uw Opdracht of eventuele kosten die de Dienstverlener in rekening kan brengen).
 6. Als de persoon die de Opdracht maakt, bent u verantwoordelijk voor de acties en het gedrag (met betrekking tot de Wijnervaring) van iedereen in de groep. U bent tevens verantwoordelijk voor het verkrijgen van hun toestemming voordat u hun persoonsgegevens aan ons doorgeeft.

A9. Privacy en cookies

 1. Als u een Wijnervaring boekt, lees dan onze Privacy- en Cookieverklaring voor meer informatie over privacy, cookies en hoe we mogelijk contact met u opnemen en persoonsgegevens verwerken.

A10. Toegankelijkheidsverzoeken

 1. Als u toegankelijkheidsverzoeken hebt:
  • met betrekking tot ons Platform en/of onze services, neem dan contact op met ons Klantenserviceteam
  • met betrekking tot uw Wijnervaring, neem dan contact op met uw Dienstverlener.

A11. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij anderszins vermeld, zijn alle rechten in ons Platform (technologie, inhoud, handelsmerken, look & feel, etc.) eigendom van Wijnreis.nl (of haar licentiegevers) en door ons Platform te gebruiken, gaat u ermee akkoord dit te doen voor uitsluitend het beoogde doeleinde en de voorwaarden die hieronder in paragraaf A12.2 en A12.3 uiteen worden gezet, te respecteren.
 2. Het is u niet toegestaan iets op ons Platform te monitoren, te kopiëren, te scrapen/crawlen, te downloaden, te reproduceren of anderszins te gebruiken voor enig commercieel doeleinde zonder schriftelijke toestemming van Wijnreis.nl of haar licentiegevers.
 3. We houden elk bezoek aan ons Platform goed in de gaten en we blokkeren eenieder (en elk geautomatiseerd systeem) die wij verdenken van:
  • het uitvoeren van een onredelijke hoeveelheid zoekopdrachten
  • het gebruiken van een apparaat of software voor het verzamelen van prijzen of andere informatie
  • het doen van iets wat onnodige stress op ons Platform uitoefent.
 4. Door een foto naar ons Platform te uploaden (bijvoorbeeld met een beoordeling), bevestigt u dat deze voldoet aan onze criteria en dat:
 • de foto waarheidsgetrouw is (u hebt de foto bijvoorbeeld niet gewijzigd, of u hebt geen foto van een andere accommodatie geüpload)
 • de foto geen virussen bevat
 • het u is toegestaan om de foto met ons te delen
 • we de foto op ons platform en met betrekking tot verdere commerciële doeleinden mogen gebruiken (inclusief in een promotionele context), overal, voor altijd (wanneer u ons laat weten dat we de foto niet langer kunnen gebruiken, zullen we een dergelijke redelijk verzoek overwegen)
 • de foto geen inbreuk maakt op de privacyrechten van andere mensen
 • u de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele juridische claims tegen Wijnreis.nl in verband met de foto accepteert.
 1. Om het nog maar eens duidelijk te maken: wij zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige foto die naar ons Platform wordt geüpload, het is ons toegestaan om enige foto naar ons eigen oordeel te verwijderen (als we bijvoorbeeld merken dat een foto niet aan de bovenstaande criteria voldoet).

A12. Wat als er iets fout gaat?

 1. Als u een vraag of klacht hebt, neem dan contact op met ons Klantenserviceteam. U kunt dit doen met behulp van ons Help Centre deze is te benaderen via https://wijnreis.nl/klantenservice (waar u ook enkele handige veelgestelde vragen zult vinden). U kunt ons helpen u zo snel mogelijk te helpen – door het aanleveren van het volgende:
  • het bevestigingsnummer van uw Opdracht, uw contactgegevens en het e-mailadres dat u hebt gebruikt toen u de Opdracht maakte
  • een samenvatting van het probleem, inclusief hoe u wilt dat wij u helpen
  • eventuele ondersteunende documenten (bankafschrift, foto’s, ontvangstbewijzen, etc.)
 2. Alle vragen en klachten worden vastgelegd en de meest spoedeisende zaken worden met de hoogste prioriteit in behandeling genomen.
 3. Als u inwoner van de Europese Economische Ruimte bent en niet tevreden bent met de manier waarop we met uw klacht omgaan, kunt u mogelijk een klacht indienen via het platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie (ec.europa.eu/odr).
 4. We proberen geschillen doorgaans intern op te lossen en we zijn niet verplicht ons te onderwerpen aan alternatieve procedures voor het oplossen van geschillen die door onafhankelijke providers worden verwerkt.

A13. Communicatie met de Dienstverlener

 1. We kunnen u helpen communiceren met uw Dienstverlener, maar we kunnen niet garanderen dat hij of zij iets van u leest of dat hij of zij doet wat u vraagt. Op zichzelf betekent het feit dat u contact met hem of haar opneemt of dat hij of zij contact met u opneemt, niet dat u gronden voor juridische vervolging hebt.

A14. Maatregelen tegen onaanvaardbaar gedrag

 1. We hebben het recht om het door u maken van Opdrachten te verhinderen, om enige al door u gemaakte Opdrachten te annuleren en/of om u te weerhouden van het gebruiken van ons Platform, en/of uw Account. Natuurlijk doen we dit alleen als er, in onze opvatting, een goede reden voor is, bijvoorbeeld:
  • fraude of misbruik
  • niet-naleving van Onze waarden of van toepasselijke wetten of voorschriften
  • ongepast of onwetmatig gedrag (d.w.z. geweld, bedreigingen of inbreuk op privacy) met betrekking tot ons, de bedrijven waar we mee werken, of iemand anders, wat dat betreft.
 2. Als we als gevolg hiervan een Opdracht annuleren, hebt u geen recht op een terugbetaling. We vertellen u mogelijk waarom we uw Opdracht hebben geannuleerd, tenzij we door het u te vertellen (a) toepasselijke wetten overtreden en/of (b) de detectie of preventie van fraude of andere illegale activiteiten voorkomen of belemmeren. Als u vindt dat we uw Opdracht onjuist hebben geannuleerd, neem dan contact op met ons Klantenserviceteam.

A15. Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Tot de mate die door het verplichte consumentenrecht is toegestaan, zijn we uitsluitend aansprakelijk voor kosten die u opdoet als direct resultaat van falen van onze kant. Dit betekent dat we, tot de mate die wettelijk is toegestaan, niet aansprakelijk zijn voor (bijv.):
  • indirect verlies of indirecte schade
  • onnauwkeurige informatie over een Dienstverlener
  • een product, service of actie van een Dienstverlener of andere zakenpartner
  • een fout in een e-mailadres, telefoonnummer of creditcardnummer (tenzij het onze fout is)
  • overmacht of een gebeurtenis buiten onze controle om.
 2. Als u inbreuk maakt op deze Voorwaarden en/of de voorwaarden van de Dienstverlener, dan, tot de mate die wettelijk is toegestaan:
  • zijn wij niet aansprakelijk voor enige kosten die u als gevolg daarvan opdoet, en
  • hebt u geen recht op enige terugbetaling.

Tot de mate die wettelijk is toegestaan, is het meeste waarvoor wij, of enige Dienstverlener, aansprakelijk zullen zijn (voor één gebeurtenis of een serie met elkaar verbonden gebeurtenissen), de kosten van uw Opdracht, zoals uiteengezet in de e-mail met uw bevestiging.

 1. Niets in deze voorwaarden beperkt onze (of die van de Dienstverlener) aansprakelijkheid met betrekking tot onze (of uw eigen) (i) verwaarlozing die leidt tot de dood of persoonlijk letsel of (ii) fraude of een frauduleuze onjuiste voorstelling.
 2. We doen geen beloften over de producten en services van Dienstverleners (met uitzondering van wat we uitdrukkelijk in deze Voorwaarden vermelden). Het maken van de juiste keuze(s) is volledig uw verantwoordelijkheid.
 3. Om het nog eens helemaal duidelijk te maken: niets in deze Voorwaarden geeft enige derde behalve de Dienstverlener ergens recht op.
 4. U wordt mogelijk beschermd door verplicht consumentenrecht en -voorschriften, die u rechten garanderen die niet door de voorwaarden van een bedrijf kunnen worden verworpen. In dat geval wordt onze aansprakelijkheid niet alleen door deze Voorwaarden bepaald, maar ook door enig toepasselijk consumentenrecht en – voorschriften.

A16. Toepasselijk recht en forum

 1. Tot de mate die door verplichte (consumenten-)wetgeving wordt toegestaan, worden deze Voorwaarden en onze services onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.
 2. Tot de mate die door verplichte (consumenten-)wetgeving wordt toegestaan, wordt enig geschil exclusief ingediend bij de bevoegde rechtbank in Breda .