Digitales Digital Marketing, WijnReis, gevestigd aan Schipperstraat 283
4871KK Etten-Leur, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://wijnreis.nl
Schipperstraat 283
4871KK Etten-Leur
+31642296844
Coen Wiers is de Functionaris Gegevensbescherming van Digitales Digital Marketing, WijnReis Hij/zij is te bereiken via coen@digitales.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Digitales Digital Marketing, WijnReis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijnreis.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Digitales Digital Marketing, WijnReis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Digitales Digital Marketing, WijnReis analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Digitales Digital Marketing, WijnReis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Digitales Digital Marketing, WijnReis) tussen zit. Digitales Digital Marketing, WijnReis gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Digitales Digital Marketing, WijnReis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Digitales Digital Marketing, WijnReis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Digitales Digital Marketing, WijnReis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Digitales Digital Marketing, WijnReis gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Digitales Digital Marketing, WijnReis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Digitales Digital Marketing, WijnReis en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wijnreis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Digitales Digital Marketing, WijnReis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Digitales Digital Marketing, WijnReis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wijnreis.nl

COOKIE OVERZICHT

Google various services

Functioneel, Marketing/Tracking

Gebruik

We gebruiken Google various services voor website ontwikkeling. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google various services Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
permanent
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren

Marketing/Tracking

Naam
Expiratie
Functie

WooCommerce

Functioneel

Gebruik

We gebruiken WooCommerce voor webshop management. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van artikelen in een winkelwagen
Naam
Expiratie
permanent
Functie
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van artikelen in een winkelwagen
Naam
Expiratie
1 dag
Functie
Opslaan van artikelen in een winkelwagen
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina

WordPress

Functioneel, Voorkeuren

Gebruik

We gebruiken WordPress voor website ontwikkeling. Lees meer

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
permanent
Functie
Opslaan van gebruikersvoorkeuren
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Opslaan van gebruikersvoorkeuren
Naam
Expiratie
permanent
Functie
Opslaan van gebruikersvoorkeuren
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Checkt of cookies kunnen worden geplaatst
Naam
Expiratie
permanent
Functie
Ingelogd houden van gebruikers
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van taalvoorkeuren
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van browserspecificaties

Voorkeuren

Naam
Expiratie
1 week
Functie
Opslaan van gebruikersvoorkeuren

Google Analytics

Statistieken

Gebruik

We gebruiken Google Analytics voor website statistieken. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Analytics Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Expiratie
2 jaren
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven
Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Bijhouden en verzamelen van paginaweergaven

Google Fonts

Marketing

Gebruik

We gebruiken Google Fonts voor het vertonen van web-lettertypen. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Fonts Privacyverklaring.

Marketing

Naam
Expiratie
verloopt direct
Functie
Vraagt het IP adres van de gebruiker op

Google Maps

Marketing

Gebruik

We gebruiken Google Maps voor het vertonen van kaarten. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Google Maps Privacyverklaring.

Marketing

Naam
Expiratie
verloopt direct
Functie
Vraagt het IP adres van de gebruiker op

YouTube

Marketing

Gebruik

We gebruiken YouTube voor het tonen van video's. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de YouTube Privacyverklaring.

Marketing

Naam
Expiratie
sessie
Functie
Opslaan van locatiegegevens
Naam
Expiratie
6 maanden
Functie
Adverteren of retargeting
Naam
Expiratie
sessie
Functie
Interactie volgen en opslaan
Naam
Expiratie
8 maanden
Functie
Opslaan van gebruikersvoorkeuren

ShareThis

Marketing

Gebruik

We gebruiken ShareThis voor het vertonen van recente posts en/of social share buttons. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de ShareThis Privacyverklaring.

Doel wordt onderzocht

Naam
Expiratie
Functie
Naam
Expiratie
Functie
Naam
Expiratie
Functie

Marketing

Naam
Expiratie
1 week
Functie
Volgen van doelgroep bereik
Naam
Expiratie
1 week
Functie
Volgen van doelgroep bereik
Naam
Expiratie
1 week
Functie
Volgen van doelgroep bereik
Naam
Expiratie
1 week
Functie
Volgen van doelgroep bereik
Naam
Expiratie
1 week
Functie
Volgen van doelgroep bereik

Complianz

Functioneel

Gebruik

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen. Voor meer informatie, lees de Complianz Privacyverklaring.

Functioneel

Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Registreren van geaccepteerde cookiebeleid ID
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Opslaan van cookie voorkeuren
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Store if the cookie banner has been dismissed
Naam
Expiratie
365 dagen
Functie
Bepaalt welke cookiebanner vertoond moet worden

Burst Statistics

Statistieken (anoniem)

Gebruik

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Statistieken (anoniem)

Naam
Expiratie
1 maand
Functie
Interactie volgen en opslaan

Advanced Ads

Functioneel

Gebruik

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
30 dagen
Functie
Regelen van een responsive website

Elementor

Statistieken (anoniem)

Gebruik

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Statistieken (anoniem)

Naam
Expiratie
permanent
Functie
Volgen van acties door gebruikers op een webpagina

Stripe

Functioneel

Gebruik

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Functioneel

Naam
Expiratie
1 jaar
Functie
Voorkomen van fraude
Naam
Expiratie
30 minuten
Functie
Voorkomen van fraude

Automattic

Statistieken

Gebruik

We gebruiken Automattic voor website ontwikkeling. Lees meer

Delen van gegevens

Voor meer informatie, lees de Automattic Privacyverklaring.

Statistieken

Naam
Expiratie
30 minuten
Functie
Regelen van functies over meerdere pagina's

Sourcebuster JS

Statistieken

Gebruik

Delen van gegevens

Deze data wordt niet gedeeld met derde partijen.

Statistieken

Naam
Expiratie
6 maanden
Functie
Naam
Expiratie
6 maanden
Functie
Naam
Expiratie
6 maanden
Functie
Opslaan van browserspecificaties
Naam
Expiratie
6 maanden
Functie
Naam
Expiratie
Functie

Diversen

Statistieken

Gebruik

Delen van gegevens

Het delen van gegevens is in afwachting van onderzoek

Doel wordt onderzocht

Naam
dokan_pageview_count
Expiratie
Functie
Naam
hs-beacon-e1ec051d-ef26-4fa7-9fe1-ddb133afb116-shown-animation
Expiratie
Functie
Naam
goog:cached:topics
Expiratie
Functie
Naam
flatsome_cookie_notice
Expiratie
Functie
Naam
__gads
Expiratie
Functie
Naam
google_adsense_settings
Expiratie
Functie
Naam
NelioContent[96782f9b-96a0-419b-ba8b-eeb582fe997f][panelSettings]
Expiratie
Functie
Naam
NelioContent[96782f9b-96a0-419b-ba8b-eeb582fe997f][is-guide-post-quick-editor-disabled]
Expiratie
Functie
Naam
NelioContent[96782f9b-96a0-419b-ba8b-eeb582fe997f][is-guide-social-profiles-disabled]
Expiratie
Functie
Naam
NelioContent[96782f9b-96a0-419b-ba8b-eeb582fe997f][isSocialMessagePreviewVisible]
Expiratie
Functie
Naam
NelioContent[96782f9b-96a0-419b-ba8b-eeb582fe997f][internal-events]
Expiratie
Functie
Naam
NelioContent[96782f9b-96a0-419b-ba8b-eeb582fe997f][is-guide-social-message-editor-disabled]
Expiratie
Functie
Naam
partner_id
Expiratie
Functie
Naam
NelioContent[96782f9b-96a0-419b-ba8b-eeb582fe997f][is-guide-social-automations-disabled]
Expiratie
Functie
Naam
NelioContent[96782f9b-96a0-419b-ba8b-eeb582fe997f][is-guide-editorial-calendar-disabled]
Expiratie
Functie
Naam
gyg_visitor_id
Expiratie
Functie
Naam
session_id
Expiratie
Functie
Naam
dokan_pro_dokan_quote_6118ce11fd33c3754ccb7d71abbc9d28
Expiratie
Functie
Naam
Expiratie
Functie
Naam
dokan_pro_social_login_6118ce11fd33c3754ccb7d71abbc9d28
Expiratie
Functie
Naam
e_event-tracker
Expiratie
Functie
Naam
e_kit-elements-defaults
Expiratie
Functie
Naam
dokan_pro_dokan_quote_7eb149a40f8571ce75efbdd56f2eb36b
Expiratie
Functie
Naam
Expiratie
Functie
Naam
awarStatus
Expiratie
Functie
Naam
wc
Expiratie
Functie
Naam
toggleClasses
Expiratie
Functie
Naam
wc-blocks_dismissed_incompatible_payment_gateways_notices
Expiratie
Functie
Naam
wc-blocks_dismissed_sidebar_compatibility_notices
Expiratie
Functie
Naam
__kla_id
Expiratie
Functie
Naam
__kla_viewed
Expiratie
Functie
Naam
setting-panel-container-rank-math-options-general_options
Expiratie
Functie
Naam
Expiratie
Functie
Naam
setting-panel-container-rank-math-options-titles_options
Expiratie
Functie
Naam
sg_security_2fa_dnc_cookie
Expiratie
Functie
Naam
lastExternalReferrer
Expiratie
Functie
Naam
lastExternalReferrerTime
Expiratie
Functie
Naam
_fbp
Expiratie
Functie
Naam
uf
Expiratie
Functie
.tradetracker.net
Naam
leadin_third_party_cookies
Expiratie
Functie
Naam
marketplace_redesign_2023_last_shown_date
Expiratie
Functie
Naam
gla-can-onboarding-setup-ces-prompt-open
Expiratie
Functie
Naam
_fbc
Expiratie
Functie
Naam
_cltk
Expiratie
Functie
Naam
_clck
Expiratie
Functie
Naam
_clsk
Expiratie
Functie
Naam
CLID
Expiratie
Functie
www.clarity.ms
Naam
MUID
Expiratie
Functie
.bing.com
Naam
MR
Expiratie
Functie
.c.bing.com
Naam
SRM_B
Expiratie
Functie
.c.bing.com
Naam
SM
Expiratie
Functie
.c.clarity.ms
Naam
ANONCHK
Expiratie
Functie
.c.clarity.ms
Naam
qm-container-height
Expiratie
Functie
Naam
qm-front-container-pinned
Expiratie
Functie
Naam
mapbox.eventData.uuid:d2lqbnJlaXM=
Expiratie
Functie
Naam
mapbox.eventData:d2lqbnJlaXM=
Expiratie
Functie
Naam
m
Expiratie
Functie
m.stripe.com
Naam
fr
Expiratie
Functie
.facebook.com
Naam
setting-panel-container-rank-math-options-sitemap_options
Expiratie
Functie
Naam
ustat_hbqcinjsjyh6jhjys3lwc4cdedqbz3
Expiratie
Functie
.ustat.info
Naam
ustat_gid
Expiratie
Functie
.ustat.info

Statistieken

Naam
Expiratie
6 maanden
Functie
Naam
Expiratie
6 maanden
Functie